Välkommen till Kolmårdens Hundklubb

Välkommen till vår webbsida

Agilitykursen för Nybörjare i april
Är fullbokad.
Årsmötet är uppskjutet p.g.a
 pandemin. Vi får skjuta på det tills vi kan vistas utomhus.Vi återkommer i vår med kurser.
Hoppas på mera aktiviteter då 
och att corona läget har blivit bättre.


Skärpning! N i som är i rastgården vid hundklubben. Se efter era hundar så dom inte gräver och förstör. Tänk på att det är någon som måste göra i ordning.
-Träningsplanen är på styrelsens beslut stängd. P.g.a skadegörelse är planen stängd om du vill träna ringa 073-1964686 eller 070-2518044 vi öppnar om vi är hemma. Stängd vid mycket regn. Helt stängd över vintern 15/10 - 15/4. Ev. längre beror på väder. Det finns hinder uppställda i rastgården som alltid är öppen.       


                 


För att utnyttja hundklubbens

träningsplan och rastgård krävs medlemskap. 

Medlemsavgift betalas in på

postgiro 498 54 87 - 0

Huvudmedlem    125:-

Familjemedlem    25:-     

    

                                                      


21-01-24