Välkommen till Kolmårdens Hundklubb

Välkommen till vår webbsida

-Träningsplanen är på styrelsens beslut stängd. P.g.a skadegörelse, om du vill träna ring 073-1964 686 eller 070-2518044 vi öppnar om vi är hemma. Stängd vid mycket regn. Helt stängd över vintern 15/10 - 15/4. Ev. längre beroende på vädret. Det finns hinder uppställda i rastgården som alltid är öppen.
.


                 


För att utnyttja hundklubbens

träningsplan och rastgård krävs medlemskap. 

Medlemsavgift betalas in på

postgiro 498 54 87 - 0

Huvudmedlem    125:-

Familjemedlem    25:-     

    

                                                      


21-01-24