Välkommen till Kolmårdens Hundklubb

Välkommen till vår webbsida

Årets Traditionella Julsmörgås!

Alla Medlemmar är Välkomna
 till
Ok-stugan onsdagen den 23 november -22 Kl. 18.00

Lotteri!
(endast kontanter)

Anmälan till gunilla.svenman@gmail.com
senast den 18/11

Kolmårdens Hundklubb


Välkommen till vår webbsida


Välkommen till vår webbsida

Hur man blir medlem.
Sätt in medlemsavgiften på klubbens plusgirokonto 498 54 87 - 0. Viktigt att skriva namn, adress mobilnummer och hundras. Är det familjemedlemmar skriv också deras namn.

Medlemsavgifter.
125:-/år och 25:-/ för familjemedlem. Alla ska vara skrivna på samma adress för att räknas som familjemedlem.

Medlemskap är kalenderårsbaserat     d.v.s. giltigt från 1/1 - 31/12. Vid registrering av nytt medlemskap efter den 1/11 är detta även giltigt för nästa år.

Som medlem.
Du har tillgång till våran plan, om den inte är upptagen p.g.a. kurs. Du har även rätt att delta på alla aktiviteter inom klubben. På kurser tillkommer en kursavgift.

Gökslätten är till för alla hundklubbens medlemmar och vi ber er använda sunt förnuft när ni vistas där.

Träningsplanen är endast till för träning. Inga lekande lösa hundar.


Låt inte era hundar gräva i rastgården! Det kan orsaka olyckor.


Plocka upp efter era hundar och ta hem till er egen soptunna.


Träningsplanen är på styrelsens beslut stängd p.g.a. skadegörelse om du vill träna ring 072-196 46 86 eller 070-251 80 44 vi öppnar om vi är hemma, men hör av dej i god tid. Stängd vid mycket regn. Helt stängd över vintern 15/10 - 15/4 ev. längre beror på väder. Det finns hinder uppställda i rastgården som alltid är öppen.