Kolmårdens Hundklubb

Tina Mellqvist-Petterson och Hasse Petterson flyttade till Krokek 1970. De skaffade sin första hund 1971, det var en blandras som fick namnet Taio (=vän på kinesiska). Det var en stor svart hund och de kallalde rasen för sibirisk vosp. När de sa det till 'hundkännare' sa de "jasså, ser de ut så".

Tina gick med Taio på lydnadskurs på BHK, men blandraser var inte välkomna på den tiden.
Hon fick gå på 'nåder' i en valpkurs.
När de andra med sina schäfrar och övriga 'renrasiga' hundar gick och 'harvade' i lydnadsklass 1, hade Tina och Taio kommit till lydnadsklass 3.
'Bruksa' kunde ju inte med sin poängbedömning göra något annat.
Vad Tina reagerade på var att det skulle ryckas starkt i kopplet, Taio kunde Tina styra med rösten. Hon engagerade en f.d. BHK-instruktör (Georg Jansson) som höll lydnadskurs på deras tomt. När 'ryktet' spreds om att de hade en lydnadskurs, blev deltagandet för stort och kursen flyttades till Råsslaskolans skolgård.

Tina tillsammans med Conny Wahlström och 'Trojan' bildade en intern styrelse och bildade Kolmårdens Hundklubb den 25/5 1989. Interimstyrelsen bestod av ordförande: Conny Wahlström, sekreterare: Wanja Lindroth, kassör: Yvonne Nilsson och suppliant: Tina Mellqvist-Petterson. Syftet med klubbens bildande var att engagera, aktivera och fortbilda Kolmårdens hundägare.
Första årsmötet hölls den 16/11 1989 inför 20 medlemmar. Till ordförande valdes Hasse Petterson.
Medlemsavgiften fastställdes till 50 kronor för huvudmedlem och 10 kronor för familjemedlem.

Tina utformade loggan, en tass med KHK runt om. Loggan var lik den som Anne-Marie Hammarlund hade, hon godkände att KHK fick använda den, vilket klubben fortfarande gör.

1989 fick också KHK tillåtelse av Norrköpings Kommun att använda Gökslätten som klubbområde. Norrköpings Brukshundsklubb såg KHK som konkurrent, men efter ett telefonmöte löste sig detta. KHK skulle inte bedriva någon tävlingsverksamhet, utan de som var intresserade av detta skulle hänvisas till 'Bruksa'.

Klubbens första stadgar arbetade Hasse Petterson och Marianne Sterner-Svensson fram 1990. Sedan har stadgarna reviderats 1998.

Under åren har Yvonne och Anders Nilsson med familj haft diverse lydnadskurser 1,2, och 3, samt spårkurser i olika svårighetsgrader. De har även haft viltspår (blodspår) där ett antal hundar gick anlagsprov och även öppen klass och blev champion. Ett stort antal kurser och aktiviteter har pågått under åren med mycket bra resultat.