Kolmårdens Hundklubb

Styrelsen 2021

Styrelsen 2021.


Ordförande.
Ellinor Brusell
073-5002386
ellinorbrusell@gmail.com
 
Kassör
Gunilla Svenman
070-2518044
gunilla.svenman@gmail.com

Sekreterare.
Käth Westerholm

Ledamot
Kerstin Fredriksson
072-3101348
kerstin.f2@gmail.com

Ledamot
 
Britt-Louise Jonasson

Suppleant.
Lennart Jonasson

Suppleant
Viktoria VesterRevisor.
Klas Svärd


Revisor.
Henric Appelgren
073-5086389


Valberedning.
Olle Svenman
072-196 46 86


Valberedning
Anders Forsberg
076-1088415

Klubbens Postgironummer.
49 85 487-0

 Välkommen till vår webbsida