Kolmårdens Hundklubb

Hur blir man medlem?
Sätt in medlemsavgiften  på klubbens plusgirokonto 4985487-0.
Viktigt är att skriva namn, adress, telefonnummer och hundras. Är det familjemedlemmar skriv även deras namn.

Medlemsavgifter
125 kr/år och 25 kr/år för familjemedlem. Alla ska vara skrivna på samma adress för att räknas som familjemedlem.

Medlemskap är kalenderårsbaserat, d.v.s. giltigt från 1/1 - 31/12.
Vid registrering av nytt medlemskap efter 1/11 är detta även giltigt för nästa år.

Som medlem
 Du har tillgång till våran plan, om den inte är upptagen p.g.a. kurs. Du har även rätt att delta på alla aktiviteter inom klubben. På kurser tillkommer en kursavgift.