Kolmårdens Hundklubb

   Ansvarig för skötseln av Gökslätten är Olle Svenman.Gökslätten är till för alla hundklubbens medlemmar och vi ber er använda sunt förnuft när ni vistas där.


   -Träningsplanen är endast till för träning. Inga lekande lösa hundar. 

- Låt inte era hundar gräva i rastgården! Det kan orsaka många olyckor.

-Plock upp efter era hundar och ta med hem till er egen soptunna.


-Träningsplanen är på styrelsens beslut stängd under vissa perioder. P.g.a skadegörelse är planen öppen mellan ca 10.00 - 18.00, (om du vill träna efter kl. 18.00 så kan du ringa 073-1964686 eller 070-2518044 vi öppnar om vi är hemma.) stängd vid mycket regn. Helt stängd över vintern 15/10 - 15/4. Ev. längre beror på väder. Det finns hinder uppställda i rastgården som alltid är öppen.