Kolmårdens Hundklubb

Allmänlydnad.Tillfällen:  

Plats:  Gökslätten
Pris: 600:- + medlemsavgift 125:-
Kursledare:Krav: 
Anmälan:olov.svenman@bredband.net 
  Innehåll: