Kolmårdens Hundklubb

Lydnad


Start: 
   


Tillfällen: 

Plats: Gökslätten Kolmården


Pris: 600:- + medlemsavgift 
Kursledare: Maud Petersson
Anmäla till: 

olov.svenman@bredband.net