Kolmårdens Hundklubb

Kolmårdens Hundklubb ger ut en tidning  som heter Tassetrycket. Den kommer ut med två nummer per år.